Công ty TNHH MTV DAP Hải Phòng: Sản xuất gắn liền bảo vệ môi trường  

Với tổng mức đầu tư trên 172 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 72ha tại khu kinh tế Đình Vũ, Nhà máy sản xuất phân bón Diamon photphat (DAP) là một trong những dự án lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Dự án tạo việc làm cho khoảng hơn 650 lao động tại nhà máy, góp phần tạo ra thế chủ động và ổn định nguồn cung cấp phân bón cho phát triển nông nghiệp, hạn chế nhập khẩu, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước.

Theo tính toán hiệu quả sản xuất của nhà máy sẽ tiết kiệm được nguồn ngoại tệ nhập phân bón DAP khoảng 145 triệu USD/năm. Thời gian qua, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo quy định, trong đó tiến hành quan trắc các hạng mục như nước thải, chất thải rắn, khí thải…Công ty thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, kê khai chất thải và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Đối với chất thải nguy hại, công ty đã xây dựng kho chứa có mái che, ký hợp đồng tổ chức vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Hệ thống thu gom nước thải tại từng nhà máy riêng lẻ như: nhà máy axit Sulfuric, Phốt phoric (PA), Diamon Phốt phát (DAP) đều có thu gom nước thải trong quá trình sản xuất. Hệ thống xử lý nước thải của công ty có công suất xử lý 40m3/h, đủ năng lực “thuần hóa” các chất độc hại.

 

 Một góc nhà máy DAP - Vinachem

Đối với các nguồn khí thải đã được các nhà cung cấp bản quyền công nghệ xử lý ngay trong quá trình sản xuất. Điển hình như khí thải nhà máy Axit Sulfuric áp dụng công nghệ tiếp xúc kép, hấp thụ kép, sử dụng chất xúc tác bản quyền của Mỹ; khí thải của nhà máy Phốt phoric áp dụng phương pháp hấp thụ đa cấp, kiểu phun theo công nghệ và thiết bị sản xuất axit phốt phoric tiên tiến, bản quyền của hãng Prayon – Bỉ để xử lý triệt để khí flo…Với đặc thù hoạt động liên quan trực tiếp đến môi trường, ngoài việc phải đảm bảo giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, cải thiện, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức, Công ty còn tích cực hưởng ứng các phong trào về bảo vệ môi trường.

Các chiến dịch nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới, làm cho thế giới sạch hơn. Công ty không chỉ hô khẩu hiệu suông mà đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường, động thời phát động phong trào xanh-sạch-đẹp nơi làm việc. Ngay từ đầu công ty đã quan tâm đến đầu tư công nghệ và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường nên các mẫu kiểm tra về chất thải rắn, lỏng, khí của nhà máy DAP đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố cảng Hải Phòng.


Phan Thương – Bùi Cường
 Ba�n In